Garantii

1.1 Käesolevad tingimused  kehtivad  bogacho.ee klientide ja e-poe bogacho.ee omanikfirma LuxFRI OÜ (edaspidi bogacho.ee) vahel e-poest bogacho.ee ostetavate toodete puhul tekkivate õigussuhete kohta. 1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest bogacho.ee ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
  1. Kui ostetud kaup mingil põhjusel ei sobi, on ostjal õigus ostu-müügi lepingu katkestamiseks 14 kalendripäeva jooksul, alates kauba kättesaamisest (VÕS §56 punktid 1 ja 2)

9.1 Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis:

9.1.1 Kui selgub, et kaup on kasutatud, juhindub  bogacho.ee mõistliku kasutuse põhimõttest – kui kauba sobimatuses veendumiseks tuli seda proovida, loetakse kaup mittekasutatuks;

9.2 Ostjal tuleb kauba originaalpakend avada ettevaatlikult, seda mitte rikkudes;

9.3 Kaubal peavad olema kõik tehasekleebised, kaasa arvatud seerianumber.

  1. 14-päevane ostust taganemise õigus ei kehti järgmiste kaupade puhul:

*  Kaubad, mis on valmistatud ostja isiklikke vajadusi või eritingimusi silmas pidades;

10.1 Juhul, kui ostja soovib ostu-müügi lepingu katkestada, tuleb tal sellest 14 kalendripäeva jooksul, alates kauba kättesaamisest, teavitada sellest e-poodi bogacho.ee aadresil info@bogacho.ee, lisades kirjale kauba ja pakendi foto. bogacho.ee jätab endale õiguse vajadusel nõuda lisafotosid tagastatavast kaubast.

10.2  Ostja nõustub kandma kauba tagastamisel tekkivad postikulud, välja arvatud juhul, kui tagastatav kaup ei vasta tellitule.

10.3  Juhul kui ostja kasutab oma õigust katkestada ostu-müügi leping, jõustub pärast kauba tagastamist käesolevate tingimuste punkt 10.4.

10.4 Maksevahendite tagastamine

bogacho.ee pakub ostjale maksevahendite kasutuseks järgmisi võimalusi:

10.4.1 Vahetus teise soovitud kaubaga koos tellimuse hinna ümberarvestusega;

10.4.2 Tellimuse eest tasutud summa tagasimaksmine kliendi arveldusarvele. Tagasimaksmine toimub ainult ülekandega ja ainult sellele arvele, kust tellimuse eest tasuti. Tagasimaksmine toimub mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul pärast kliendi avalduse saamist.

 

  1. bogacho.ee ei vastuta Продавец не отвечает за недостатки на товаре, которые появились вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.